In deze corona periode kunt u veilig thuis behandeld worden. Meer weten over onze corona maatregelen?

Corona maatregelen

Het Traject

Verwijzers

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jong en oud.

Verwijzen in tijden van COVID-19
Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden we patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychische problematiek.

Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Waar mogelijk via (beeld)bellen en met online toepassingen. Zelfs EMDR-behandelingen kunnen hiermee gedaan worden. Er is wetenschappelijke evidentie dat Cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief zijn.

Wilt u hier meer over lezen?

https://www.researchgate.net/
https://research.vumc.nl/

Als persoonlijk contact noodzakelijk is, dan vindt ook dat plaats. Met behulp van alle beschermingsmaatregelen en -middelen die nodig zijn.

Wij bieden voornamelijk generalistische basis ggz. De verwijskaart (pdf) geeft verwijzers algemene informatie over een ggz-verwijzing.

U kunt uw patiënt bij voorkeur verwijzen via ZorgDomein.

ZorgDomein

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein?

Gebruik dan uit naam van uw patiënt ons aanmeldformulier en geef de verwijzing met uw patiënt mee.

Aanmelden