Kwaliteit

PHHaastrecht

Al onze medewerkers zijn geschoold op minimaal universitair niveau en hebben in de praktijk ervaring opgedaan. De secretariaatsmedewerkers én de therapeuten zijn zelf mensen met emoties en er is vaak een raakvlak met je therapeut. Dat is vaak het startpunt van vertrouwen. Hoe meer vertrouwen je voelt, hoe beter je jouw therapeut in staat stelt om jou te helpen met je klachten.

In veel wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat onafhankelijk van de leeftijd en de ervaring van de therapeut, een gesprekstherapie effectief is bij klachten op het emotionele vlak. Niettemin is het daarnaast belangrijk dat ook wij verantwoording af kunnen leggen voor wat er in onze spreekkamers gebeurt. De laatste 10 jaar heeft de GGZ een ontwikkeling doorgemaakt, ten gunste van de transparantie van ons werk. We zijn voor de vergoeding van ons werk binnen PHHaastrecht afhankelijk van de zorgverzekeraars. Voor deze partijen dienen we helder en transparant te zijn en is het belangrijk om te laten zien dat we ons conformeren aan landelijk opgestelde kwaliteitsstandaarden.

PHHaastrecht heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2019.

We hebben aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2019 te voldoen! We laten hiermee zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. Het gehele lopende jaar (2019) blijven we geregistreerd als keurmerkdrager.
 Klik hier voor de bijbehorende keurmerkrapportage Basis GGZ 2018.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Hiertoe hebben we een kwaliteitsstatuut gemaakt volgens een format. Deze is opgeslagen in een landelijke database (kwaliteitsstatuut instellingen GGZ 2017-2020 van PHHaastrecht B.V.). De patiëntenversie die beter leesbaar is vind je hier: kwaliteitsstatuut GGZ 2017-2020 van PHHaastrecht B.V.

Binnen PHHaastrecht is het laten zien van goede zorg volkomen logisch. We zijn gewend om ons te verantwoorden en leggen bij kritische vragen gewoon uit waarom we doen wat we doen.