Naasten
Behandelingen

In deze corona periode kunt u veilig thuis behandeld worden. Meer weten over onze corona maatregelen?

Corona maatregelen

Naasten

Betrokkenheid bij de behandeling

Heeft u in de familie of vriendenkring te maken met een dierbare met psychische problemen? Of voelt u zich nauw betrokken bij de zorg voor uw partner, familielid of naaste met een psychisch probleem? Mogelijk kunnen wij dan ook wat voor u betekenen.

Psychologische problemen hebben soms een ingrijpende invloed op het leven van cliënten en ook op mensen die dichtbij de cliënt staan. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt als:

  • wat houden deze problemen in?
  • wat zijn de behandelmogelijkheden?
  • hoe gaat dit verder?
  • wat kan ik wel of juist beter níet doen?

Wij vinden het belangrijk om familie of naasten bij de behandeling te betrekken. Het maakt dan niet uit of u de partner, een gewone vriend(in) of een familielid (ouder, volwassen zoon/dochter) bent.

Wij moedigen onze cliënten aan om naasten bij de intake en de behandeling te betrekken.

Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Informatie die ook voor onze therapeuten van belang kan zijn. Met name tijdens de intake fase, maar ook daarna moedigen we onze cliënten aan om hun naasten mee te vragen.

In de digitale behandelprogramma’s is het mogelijk om mee te kijken met de uitleg over de problemen die uw naaste meemaakt. Uw naaste kan u, door het invullen van uw e-mailadres in het behandelprogramma, daarvoor uitnodigen. Het voordeel is dat u mogelijk meer begrijpt van de situatie waarin uw naaste zich bevindt. Dat wat uw naaste invult in de digitale oefeningen is vanwege de privacy van onze cliënt, afgeschermd.

Iedere naaste heeft recht op heldere informatie.

Daarom zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de behandeling van uw naaste, over ziektebeelden, behandelmethoden, de organisatie van de zorg en over wat u kunt doen als u ontevreden bent.

Heeft u vragen over de problematiek en/of behandeling van een familielid of naaste? Dan is het wenselijk om die vragen eerst aan uw naaste zelf te stellen. Veel mensen voelen een drempel om hierover in gesprek te gaan, omdat het dan over heel persoonlijke zaken kan gaan. Misschien voelt u zich bezwaard als uw naaste emotioneel wordt en weet u dan niet precies wat u dan moet doen.

Luisteren en Troosten

Veel mensen met psychologische problemen voelen zich daar erg alleen in. Wanneer een vriend of familielid dan vraagt naar hoe het écht gaat, biedt dat een opening. Ook doorvragen, als er wordt gezegd dat ‘het wel gaat’, geeft een opening voor een diepgaander gesprek. U kunt bijvoorbeeld vragen:’Wat gaat er allemaal goed?’, wanneer uw naaste aangeeft dat ‘Alles goed gaat’. Probeer zonder oordelen te luisteren. U hoeft het niet op te lossen, dat kan u ook helemaal niet. Wist u dat over problemen van het hart mogen praten al opluchting geeft? Zonder dat u een antwoord hebt of een advies geeft?

Er over mogen praten helpt uw naaste al en kan soms emoties oproepen. Tranen kunnen opkomen.

De algemene regel is dat u uw naaste mag troosten, wanneer die emotioneel wordt. Gewoon een arm om de schouders, een aai over de bol, een schouder bieden om op uit te huilen. Door die drempel over te gaan helpt u uw naaste! Hij of zij voelt zich gehoord, gezien en daardoor niet meer zo alleen.

Als een cliënt die bij ons in behandeling is dit met de therapeut heeft afgesproken, kan deze u ook informeren over de problematiek en/of behandeling. In zeer bijzondere gevallen kan het informeren van naasten voor onze cliënt tot een ongewenste situatie leiden. Dan kan de therapeut afwijken van de norm.

Corona update

Alle gesprekken kunnen via beeldbellen plaatsvinden. In overleg met uw naaste mag u daarbij aanschuiven. De face to face gesprekken op een locatie van PHHaastrecht zijn echter ook weer mogelijk.
De Joint Care bijeenkomsten (Joint Care = gezamenlijke zorg) zijn ook digitaal beschikbaar via een webinar. U bent van harte uitgenodigd om deze met uw naaste (onze cliënt) te bekijken.

Aanmelden