Vaktherapie (drama)
Behandelingen

In deze corona periode kunt u veilig thuis behandeld worden. Meer weten over onze corona maatregelen?

Corona maatregelen

Behandelingen

Vaktherapie (drama)

In vaktherapie (drama) of dramatherapie worden drama- en theater werkvormen ingezet, waarbij u verschillende posities en rollen inneemt. Dat biedt de mogelijkheid te oefenen en experimenteren met nieuw gedrag. 

Kernprocessen in dramatherapie gaan over lichamelijk uiten (bijvoorbeeld handen gebruiken om te verduidelijken) en projectie (bijvoorbeeld de houding van de ander nadoen of spiegelen). Ook is er ruimte om te onderzoeken wat u diep van binnen voelt in een situatie uit uw dagelijkse leven, waar u problemen in ervaart. U leert om in contact met anderen nabij te zijn, of juist wat afstand te nemen. Ook is er gelegenheid om te onderzoeken of u in dagelijkse situaties meer vragend, of juist stellend reageert (‘zeg ik het, of vraag ik het?’). De therapeut en anderen in de groep helpen om te verwoorden wat u ervaart.

Mensen die dramatherapie volgen hoeven niet te kunnen acteren of fan van toneel te zijn. Binnen dramatherapie staat het doen en ervaren centraal. In de sessies gaat u actief met de therapeut aan de slag. Hierdoor ervaart u duidelijker wanneer u mogelijk blokkeert en krijgt u inzicht in uw patronen. U leert daarbij om sneller in contact met uw emoties en behoeften te komen.

Voor wie en bij welke problemen?

Dramatherapie is voor (jong)volwassenen die moeite hebben om zich te uiten in een gesprek. Daarnaast hebben mensen die juist erg ‘in hun hoofd’ zitten en mensen die sterk cognitief zijn ingesteld veel baat bij deze vorm van therapie. U leert dan bijvoorbeeld contact maken met het eigen gevoelsleven en dit contact versterken. Deze therapievorm wordt ingezet bij het versterken van de autonomie, assertiviteit, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het leert mensen om emoties gezonder te uiten en het helpt bij het reguleren van impulsen en agressie. Mensen leren de eigen grenzen voelen, bepalen en aangeven waardoor de omgang met anderen verbetert (beter sociaal functioneren).

Kennismaken met vaktherapie (drama)?

Volg de Joint Care 4.
In ongeveer anderhalf uur maakt u kennis met vaktherapie (drama). Onze dramatherapeut moedigt u aan om de handvatten in een veilige omgeving ‘in het echt’ te oefenen. U wordt daarbij geholpen door de therapeut en de andere deelnemers, die het net zo moeilijk vinden als u.

Waar?

Dramatherapie en Joint Care 4 vinden plaats op onze locatie in Oudewater.

Corona update

Dramatherapie vindt via beeldbellen plaats. Joint Care 4 is tot nader order uitgesteld.

Aanmelden