Boosheid
Klachten / Woede

Klachten

Boosheid / Woede

Gebruik je deze woorden wel eens om te vertellen hoe je je voelt?
Gefrustreerd/frustratie, geïrriteerd/irritatie, geagiteerd/agitatie, agressief/agressie, woedend/woede, chagrijnig, opgefokt, innerlijke strijd, moedeloos, zinloos, uitzichtloos, wanhopig.

Voor het gemak scharen we al deze woorden, die een nuance geven, onder de term boosheid. Boosheid is een natuurlijke reactie op een situatie die voor je gevoel over jouw grens heen gaat. Met boosheid kun je je verdedigen, om jezelf te beschermen. Heel gezond dus.

Boosheid is een van de 5 basisemoties naast Bedroefd (verdriet), Bang (angst), Blij (vreugde) en Braakneiging (walging).

Naar binnen gericht of naar buiten gericht?

Klachten kunnen ontstaan omdat je in je dagelijkse leven veel te maken hebt (gehad) met mensen die over je grenzen heen zijn gegaan, of gaan. Een natuurlijke reactie is dat je daar opstandig van wordt.

Wanneer je je niet goed kunt uiten, zullen er lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Pijn aan rug of schouders; hoofdpijn, of nekpijn. Ook andere lichamelijke klachten kunnen ontstaan door boosheid gevoelens die niet worden geuit. Vermoeidheid is een zeer veel voorkomende klacht, die goed kan worden verklaard door het inslikken van boosheid. Het is dus als eerste van belang om na te gaan waar je diep van binnen boos om wordt.

Als je probleem is dat je juist explosief reageert, en je boosheid te extreem naar buiten komt is er vaak iets anders aan de hand. Onderliggend heb je dan misschien last van angsten, of heb je voor jou heel angstige momenten meegemaakt die nog niet verwerkt zijn. De boosheid is dan in feite een afweermechanisme om maar niet geconfronteerd te worden met die angsten. Dan is het als eerste van belang om na te gaan wat je diep van binnen angstig maakt.

Wilt u meer informatie over deze klacht? Veel betrouwbare informatie over zowel het ontstaan van de klacht, hoe het je beïnvloedt en veel meer extra informatie is te vinden op www.thuisarts.nl.

Aanmelden