Alle informatie voor 2020

Tarieven & Vergoedingen

Vanaf 2014 is er veel veranderd binnen de gehele structuur van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In plaats van de ‘eerste’ en ‘tweede’ lijn werd de geestelijke gezondheidszorg verdeeld in de ‘Generalistische Basis GGZ’ en de ‘Specialistische GGZ’. De zorg die PHHaastrecht aanbiedt valt grotendeels onder de ‘Generalistische Basis GGZ’.

Zorgverzekering bij volwassen

In 2020 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het bieden van Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat uw behandeling bij PHHaastrecht door uw zorgverzekering wordt gedekt (let op: het eigen risico dat u met uw zorgverzekering hebt afgesproken wordt eerst gebruikt). De zorgverzekeraars stellen voorwaarden aan het vergoeden van uw behandeling. Bijvoorbeeld dat er bij u een psychische stoornis volgens DSM-5 gediagnosticeerd wordt en dat u belemmerd wordt in uw dagelijks functioneren. Deze, en andere voorwaarden worden tijdens de intake duidelijk. Uw regiebehandelaar zal u hier tijdens uw intake verder over informeren. Uw intakegesprek en alles wat we u van tevoren aanbieden (vragenlijsten, e-healthprogramma’s, Joint Cares) wordt in alle gevallen vergoed door uw zorgverzekering.

Vergoeding door gemeente bij Kinderen en Jeugd tot 18 jaar

In 2020 hebben wij met de gemeenten uit 3 regio’s contracten afgesloten voor het bieden van Generalistische Basis GGZ voor kinderen en jeugd tot 18 jaar. Met alle gemeenten die horen bij Utrecht-West, alle gemeenten die horen bij Lekstroom en alle gemeenten die horen bij Midden-Holland hebben we afspraken gemaakt. Wij declareren de zorg voor uw zoon of dochter bij de gemeente waar de wettelijk vertegenwoordiger van uw zoon of dochter woonachtig is.

Verder gelden bovenstaande regels ook als uw zoon of dochter bij ons behandeld wordt. Kinderen en Jeugd tot 18 jaar zijn echter wel vrijgesteld van het eigen risico van € 385,-

Niet vergoede zorg

De behandeling van sommige stoornissen is in 2020 onverzekerd. Deze zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de behandeling van alle psychische stoornissen die gerelateerd zijn aan uw werk. Het is de bedoeling dat uw werkgever dan (een deel van) de kosten van uw behandeling vergoedt. Slaapstoornissen en sommige seksuele stoornissen worden door uw verzekering vergoed als u hier hulp voor zoekt in een ziekenhuis. De behandeling van deze stoornissen is binnen onze GGZ zorg helaas onverzekerd.

In uw intake wordt u over bovenstaande geïnformeerd.

Bij een behandeling die onverzekerd is, wordt de geleverde zorg na de intake in rekening gebracht in de vorm van een Overig Zorg Product (OZP). U hebt de keuze om uw behandeling te volgen bij een behandelaar naar keuze. Het tarief is € 98,- voor een sessie van 45 minuten.

Als er geen classificatie volgens de DSM-5 vast te stellen is dan is behandeling formeel volgens de zorgverzekeraars niet noodzakelijk. Mocht u dan wel behoefte hebben aan gesprekken, dan zou dat in het kader van coaching kunnen en zal het tarief van deze dienst verhoogd worden met 21% BTW.

Klik hier voor een stroomschema ter bepaling van de vergoedingen & tarieven.

Zelfbetalerstarieven per 01-01-2020

Gesprek met een psycholoog
(enkel consult van 45 minuten)
€ 98,00
Uitleg (psycho-educatie) in groepsverband
(Joint Care)
€ 10,00
E-mail- of telefonisch consult € 24,50
Gesprek met een psycholoog
(enkel consult van 45 minuten)
€ 98,00
Uitleg (psycho-educatie) in groepsverband
(Joint Care)
€ 10,00
Uitleg (psycho-educatie) in groepsverband
(Joint Care)
€ 10,00
E-mail- of telefonisch consult
€ 24,50

Contracten met zorgverzekeraars

In 2020 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het bieden van Generalistische Basis GGZ.

Aanmelden