Wij bieden geen crisishulp hulp

Zie hier waar u terecht kan

PHHaastrecht biedt geen crisishulp! Mocht u in een crisissituatie verkeren, belt u dan 112 (‘hulpdiensten’) of 0900-0113 (‘ik denk aan zelfmoord’).

Als u uzelf direct aanmeldt bij ons zonder doorverwijzing van de huisarts is alles op eigen kosten.
Wilt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan dient u eerst naar een huisarts te gaan voor een gesprek. Mocht u in aanmerking komen voor een psycholoog dan kunt u bij ons, met een verwijzing, een intake gesprek afspreken.