I.v.m. corona hebben wij online sessies, meer weten over onze corona maatregelen?

Corona maatregelen

Behandelingen

Vaktherapie

Vaktherapie beeldend (tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen in zachte steen) en vaktherapie drama zijn binnen de generalistische basis GGZ ongebruikelijk, terwijl er binnen de gespecialiseerde GGZ wel gebruik wordt gemaakt van deze therapievorm. Dat betekent dat deze therapievorm helpt bij uiteenlopende klachten en problemen. Het is juist daarom dat PHHaastrecht dit beschikbaar heeft gemaakt voor al haar cliënten. Vaktherapie bij PHHaastrecht wordt in groepsverband gegeven.

Vaktherapie (beeldend)

Vaktherapie is een therapievorm waarbij de ervaring voorop staat. Het ondersteunt genezings- en of ontwikkelingsprocessen op psychisch, emotioneel en lichamelijk niveau. Beeldende therapie verbindt de meer cognitieve processen van gedachten en woorden, aan de diepere, non-verbale gevoels- of ervaringslagen. Het beeldend werken (tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen in zachte steen) wordt ingezet als uitdrukkingsvorm. Soms schieten woorden te kort of zijn ervaringen die van binnen leven moeilijk in een gesprek uit te drukken, Dan kan beeldend werken een ingang bieden. Je vertaalt ervaringen van binnen, naar een tastbaar werkstuk buiten jezelf. Dit werkstuk kun je vanuit verschillende oogpunten bekijken. Het proces van het maken en vervolgens afstand nemen, bekijken en onderzoeken kan ruimte van binnen creëren. Dit proces geeft vaak nieuwe inzichten die je zelf goed begrijpt. Ook is het mogelijk om binnen een vertrouwde setting te oefenen met nieuw gedrag. In de beelden die je maakt kan iets nieuws worden toegevoegd, of je kan op andere manieren iets doen. Hoe is het voor jou als je iets verandert? Op deze manier worden (vastzittende) ervaringen meer bewerkbaar.

Vaktherapie (drama)

In vaktherapie (drama) worden drama- en theater werkvormen ingezet, waarbij u verschillende posities en rollen inneemt. Dat biedt de mogelijkheid te oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.
Kernprocessen in dramatherapie gaan over lichamelijke expressie (uiten door bewegingen te maken, bijvoorbeeld handen gebruiken om te verduidelijken), projectie (bijvoorbeeld de houding van de ander nadoen of spiegelen), relatie tussen fictie en reële gevoelens (‘wat voel ik eigenlijk diep van binnen?’), empathie en distantie (nabijheid of juist afstand nemen), presentatie en interactie (‘zeg ik het, of vraag ik het?’). De therapeut helpt om te verwoorden wat u ervaart.

Mensen die vaktherapie (drama) volgen hoeven niet te kunnen acteren of fan van toneel te zijn. Binnen dramatherapie staat het doen en ervaren centraal. In de sessies gaan we actief aan de slag. Hierdoor ervaart u duidelijker wanneer u mogelijk blokkeert en krijgt u inzicht in uw patronen. Hierdoor leert u om sneller in contact met uw emoties en behoeften te komen.

Voor wie?

Vaktherapie is bedoeld voor mensen die moeite hebben om zich te uiten in een gesprek. Daarnaast hebben mensen die juist erg ‘in hun hoofd’ zitten en mensen die sterk cognitief zijn ingesteld, juist ervaringen nodig om hier los van te komen.

Bij welke problemen?

Vaktherapie is bij uitstek geschikt bij klachten en problemen op het gebied van emotieregulatie, contact met het eigen gevoelsleven en een laag zelfbeeld. Ook anders leren omgaan met stress, bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw leven door verlies of bij problemen op het gebied van sociaal functioneren.

De meest voorkomende behandeldoelen gaan over:

  • het versterken van de autonomie, assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld;
  • het reguleren en uiten van emoties, het reguleren van impulsen en agressie;
  • het leren voelen, bepalen, hanteren en aangeven van grenzen;
  • het contact maken met het eigen gevoelsleven en dit contact versterken;
  • het reguleren van spanning, reduceren van stress en het leren ontspannen;
  • het verbeteren van de lichaamsbeleving en het herkennen van lichaamssignalen;
  • de verwerking van verlieservaringen en ingrijpende veranderingen een plaats kunnen geven;
  • het verbeteren van de omgang met anderen en het verbeteren van het sociaal functioneren.

Ook kunt u vaktherapie volgen wanneer blijkt dat u niet voldoende vooruit gaat met andere vormen van therapie.

Waar?

Vaktherapie drama en vaktherapie beeldend (tekenen, schilderen, boetseren) vinden plaats op onze hoofdlocatie in Oudewater.

Vaktherapie beeldend (beeldhouwen in zachte steen) vindt plaats op de Hartenmakerij in Hekendorp. Meer lezen? Kijk op www.hartenmakerij.nl.

Kennismaken met Vaktherapie beeldend?

In ongeveer anderhalf uur maakt u kennis met vaktherapie beeldend op de Hartenmakerij. Met je handen bezig zijn op het terrein van een melkveebedrijf met koeien, schapen, poezen en een vriendelijke boerderijhond. Kan het u wat opleveren in deze moeilijke tijd?
0348 55 8000
Aanmelden