Het traject

Intake

Pre-intake

De pre-intake is bedoeld om uw huidige klachten, situatie en voorgeschiedenis in kaart te brengen om zo een compleet mogelijk beeld te vormen. In dit gesprek zullen we aandacht besteden aan uw klachten en uw voorgeschiedenis, omdat we weten dat eerdere ervaringen in uw leven kunnen leiden tot bepaalde klachten en/of u kunnen vormen als persoon. De pre-intake zal plaatsvinden met de therapeut waarmee u in de meeste gevallen de rest van uw behandeling doet.

De intake

De intake zal plaatsvinden met een regiebehandelaar. Het intakegesprek is bedoeld om een geheel te vormen van de klachten en achtergrond om zo tot een probleemsamenhang te komen. Op basis van dit gesprek kijken we of we een diagnose volgens de DSM kunnen stellen. De vervolgstap is het opstellen van een behandelplan op basis van deze diagnose. Hiermee wordt bedoeld: “Wat kunnen we samen doen om uw klachten te verminderen?”. Uw ervaring en behoefte hierin is voor ons heel belangrijk. Dat is een reden om u vóór de intake al kennis te laten maken met psycho-educatie en vaktherapie in groepsverband (‘Joint Care). Met de kennis en ervaring die u daar op doet bent u voor ons een meer gelijkwaardige gesprekspartner en is samen beslissen over uw behandeling gemakkelijker.

Na intake en voor behandeling

De regiebehandelaar blijft, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn, uw aanspreekpunt vanaf uw intakegesprek. Na de intake stelt de regiebehandelaar uw behandelplan schriftelijk op. Uw aanmeldingsvragenlijst is een onderdeel van het behandelplan, omdat u daarin uiteen heeft gezet wat uw klachten op het moment van aanmelding zijn en wat uw hulpvraag is en wat u wilt bereiken met de behandeling.

Voorts komt de gestelde DSM-5 stoornis (classificatie of diagnose) in uw behandelplan en worden hypotheses (ideeën) opgesteld waarvan de regiebehandelaar denkt dat die bij u aan de orde zijn, waardoor u de huidige klachten ervaart. Per hypothese (idee) worden behandelinterventies (‘wat kan ik doen?’) genoemd, die ervoor kunnen zorgen dat u uw klachten kunt laten afnemen.

Lees meer over onze behandelingen

Hulp nodig of heeft u vragen?

Bel: 06 – 42504158
Mail: info@phhaastrecht.nl