Het traject

Huisarts / Aanmelden

U hebt klachten waarvoor u de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bezoekt (wanneer in de tekst huisarts staat, bedoelen we ook bedrijfsarts of medisch specialist). Deze verwijst u voor behandeling van uw klachten naar een psychologenpraktijk in de generalistische basis GGZ. U hebt op dat moment zelf de keuze voor de praktijk waar u zich aanmeldt. Wanneer u kiest voor PHHaastrecht leest u dan hieronder hoe onze praktijkvoering is ingericht.

Binnen onze psychologenpraktijk worden mensen van allerlei leeftijden behandeld. Onze doelgroepen worden vaak ingedeeld op leeftijd en dan gebruiken we deze indeling: Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deze mensen zoeken hulp voor klachten op het emotionele vlak. Wanneer er te veel emotie is (denk dan aan angsten, somberheid, woede of afkeer), worden mensen met klachten die daaruit ontstaan, door de huisarts verwezen naar onze praktijk. Wanneer de klachten in een bepaald patroon voorkomen kan dat een stoornis worden genoemd. We behandelen de stoornissen die in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 5e editie) staan omschreven. Als de huisarts u verwijst is er bij de huisarts een vermoeden van een stoornis.

Wilt u lezen over hetgeen de huisarts vermoedt? Op www.thuisarts.nl vindt u relevante informatie over het ontstaan en waar u rekening mee kunt houden.

De huisarts verwijst u met een verwijsbrief. In die verwijsbrief schrijft de huisarts relevante informatie over uw situatie en vermeldt de huisarts zijn/haar vermoeden van een stoornis. U neemt contact met ons op.

Verwijzing

U hebt klachten waarvoor u de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bezoekt. Deze verwijst u voor behandeling van uw klachten naar een psychologenpraktijk in de generalistische basis GGZ. U hebt op dat moment zelf de keuze voor de praktijk waar u zich aanmeldt. Wanneer u kiest voor PHHaastrecht leest u dan hieronder hoe onze praktijkvoering is ingericht.

Aanmelding kan op verschillende manieren:

  1. U bezoekt onze praktijk op de Hekendorperweg 36A in Oudewater.
  2. U belt naar onze praktijk. We hebben 2 telefoonnummers (0348 – 55 80 00 en 06 – 42 50 41 58) die beiden op werkdagen tussen 7:00 uur en 21:00 uur en ook op zaterdag tussen 9:00 uur en 13:00 uur kunnen worden opgenomen door een medewerker van ons secretariaat.
  3. U meldt zich aan via onze website www.phhaastrecht.nl. Via een beveiligde link komen uw ingevulde gegevens in ons systeem en neemt een medewerker van het secretariaat telefonisch of via e-mail contact met u op.

Lees hier meer over de tarieven en contracten met zorgverzekeraars
Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze hier

Telefonische Aanmelden

Bij het telefonische aanmeldingsgesprek vraagt de medewerker van het secretariaat verschillende gegevens van u, om u in ons patiënten informatiesysteem in te kunnen schrijven. Wij werken met software van MCIS (Medicore Information Systems). Naast uw naam, geboortedatum, Burgerservicenummer en adres vragen we om de naam van de verwijzende arts.  Ook vragen we naar het e-mailadres waarop u correspondentie van ons wilt ontvangen. Wanneer u ons secretariaat belt, verifieert de medewerker of u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief en wordt u geïnformeerd wat te doen, wanneer u geen geldige verwijsbrief heeft. Wanneer u uw zoon of dochter aanmeldt vraagt de medewerker van het secretariaat naar de gezinssituatie van uw kind. Tevens verifiëren we het ‘woonplaatsbeginsel’ om te kunnen vaststellen of we uw zoon/dochter door de gemeente vergoede zorg kunnen bieden. Ook is er tijd om uw vragen te beantwoorden.

Na het telefonische aanmeldingsgesprek stuurt de medewerker van het secretariaat u per e-mail een afspraakbevestiging met enkele bijlagen waarin u informatie vindt over onze leveringsvoorwaarden en een stroomschema met informatie over de verzekeringsaspecten van de intake en uw behandeling.

Ook ontvangt u via e-mail een uitnodiging om enkele digitale vragenlijsten in te vullen, voordat u uw intakegesprek heeft. Hiervoor werken we samen met Embloom, een aanbieder van digitale vragenlijsten. Dit doen we op deze manier, om te voorkomen dat er tijdens de intake kostbare tijd verloren gaat aan het uitvragen van zaken die niet relevant blijken te zijn voor uw behandeling.

Met de informatie van de door u ingevulde vragenlijsten kan uw behandelaar snel ter zake komen en kan het intakegesprek zo optimaal mogelijk worden gedaan. Ook dient dit om de behandelresultaten uiteindelijk te kunnen meten. Dit wordt ROM genoemd (Routine Outcome Measurement).

Wij vragen u om met iemand die u vertrouwt naar het intakegesprek te komen, omdat u tijdens de intake veel informatie krijgt, die u zelf mogelijk niet allemaal kunt onthouden en zodat het eenvoudiger is om uw naasten ook te betrekken bij uw behandeling, mocht dat van toegevoegde waarde blijken te zijn. Natuurlijk staat het u vrij om hiervan af te wijken.

Lees hier meer over de tarieven en contracten met zorgverzekeraars

Ouders

Bij aanmelding van uw zoon of dochter is het voor onze zorg een voorwaarde dat we beide ouders spreken over de klachten van uw kind. Er is derhalve een gesprek nodig met én vader en moeder, vanwege de efficiëntie in ons werk, het liefste tegelijkertijd. Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarin we daarvan afwijken; dit overleggen we samen met u.

Lees hier meer over de tarieven en contracten met zorgverzekeraars

Kinderen van gescheiden ouders

Regelmatig worden er in onze praktijk kinderen aangemeld van wie de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor deze ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Wij handelen naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat bij ons altijd voorop. Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de behandelaar deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Wij zullen dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zich zelfstandig aanmelden en hoeven ouders niet bij het intakeproces betrokken te zijn.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de behandelaar. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten. Neemt u bij vragen of onduidelijkheden contact op met de behandelaar.

Lees hier meer over de tarieven en contracten met zorgverzekeraars