PHHaastrecht

Algemene voorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden PHHaastrecht

De algemene betalingsvoorwaarden geven u als cliënt een duidelijk beeld van de voorwaarden waaronder een behandelovereenkomst tussen u en de psycholoog tot stand komt. Het gaat hierbij niet om de inhoud van de behandeling, dat is een individueel bepaalde zaak.
Klik hier voor de algemene betalingsvoorwaarden 2020 van PHHaastrecht.

Privacy

Met vertrouwelijke gegevens wordt discreet omgegaan. Psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat er niets over u of de inhoud van onze gesprekken besproken mag worden met anderen, tenzij u hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming geeft. Dit geldt ook voor contact met uw huisarts, met een bedrijfs- of verzekeringsarts of andere verwijzers.

Gegevens kunnen via deze website aangeleverd worden door verwijzers als huisartsen of specialisten. De veiligheid hiervan is gewaarborgd; de gegevens worden versleuteld over een 128bits lijn, wat dezelfde veiligheid biedt als internetbankieren bij de huidige banken.

Afzegging

Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Omdat we dan moeten proberen om iemand anders op dat tijdstip in te plannen, is het nodig dat u zo ruim mogelijk van tevoren afzegt. Als u ons dit minder dan twee werkdagen van tevoren per e-mail of telefonisch laat weten, dan is de kans klein dat we nog iemand anders kunnen inplannen. Het gesprek wordt dan bij u in rekening gebracht. Helaas vergoedt uw zorgverzekeraar (of bij kinderen de gemeente) deze kosten niet.