Het middelste deel van de intake staat in het teken van “Wat is er precies met u aan de hand?”.

Alle informatie die over u voorhanden is (aanmeldingsvragenlijst, klachtenlijst, verwijsbrief huisarts, uw uitstraling en wat u vertelt in het intakegesprek) wordt door de Regiebehandelaar samengevoegd. Met behulp van de DSM-5[1] worden uw klachten geclassificeerd en wordt, samen met u, de diagnose gesteld. Hiervoor wordt in de DSM-5 de term ‘stoornis’ gebruikt.

De diagnose is niet meer dan een naam die gegeven wordt aan een combinatie van klachten vaak samen voorkomen.

De Regiebehandelaar zal zich er doorgaans van willen overtuigen dat u begrijpt waarom de betreffende diagnose past bij uw klachten en zal u uitleggen dat het doel van de behandeling is dat uw klachten naar tevredenheid afnemen. Een diagnose is een momentopname van het intakegesprek.