Extra mogelijkheden

Reformatorisch psycholoog

U kunt voor uzelf, of uw kind de hulp inschakelen van onze collega Annette van Maaren. Zij is als reformatorisch psycholoog werkzaam bij PHHaastrecht, op verschillende dagen en locaties. 

En gebruikt deze extra mogelijkheden als u daar belang aan hecht.

Er bestaat een groeiende groep mensen die een psycholoog zoekt met levende kennis van een christelijke en/of reformatorische levenshouding. Men voelt zich veiliger bij ‘iemand van dezelfde geloofsgemeenschap’ en dat erkennen we. Het is voor de psychologische gezondheid belangrijk dat u zich comfortabel voelt bij uw psycholoog of psychologe.

Annette aanvaardt, als collega binnen PHHaastrecht, openlijk de Bijbel, het Woord van God, als de enige grondslag voor leer en leven. Daarbij onderscheidt ze de reformatorische belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Enigheid) als op de Bijbel gegrond.

Bij al de facetten van het werk van Annette is het Woord van God richtinggevend. Zij streeft hierbij naar een duidelijk herkenbare christelijke identiteit, waarbij een juiste wisselwerking tussen kwaliteit en identiteit beoogd wordt.

U kunt een afspraak maken via ons secretariaat met het telefoonnummer: 0348 – 55 80 00 of door u aan te melden via de aanmeldpagina.

Aanmelden